Playlist title

Playlist subtitle #hashtag

 
 

Tauler d'actualitat

Disseny de mesures concretes de formació integrada per a joves de la província de València.

Els requeriments de la documentació corresponent a la convocatòria se sol·licitaran a partir de l'1 de setembre. El termini serà de 10 dies des del moment de la sol·licitud de requeriment per a esmenar la documentació.

Els requeriments de la documentació corresponent a la convocatòria se sol·licitaran a partir de l'1 de setembre. El termini serà de 10 dies des del moment de la sol·licitud de requeriment per a esmenar la documentació.

La Junta de Govern de data 24 de juliol  ha acordat Concedir l’esmentada subvenció , als beneficiaris i pels imports que es relacionen. (veure  PDF)

En aquest enllaç es troben totes les instruccions i la documentació necessària per fer la sol·licitud:http://www.dival.es/medio-ambiente/content/vehicle-electric

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 18 de juliol fins al 14 d'agost.