Playlist title

Playlist subtitle #hashtag

 
 

Tauler d'actualitat

El BOP núm. 31, de 14 de febrer de 2020, publica el decret mitjançant el qual s’aprova la justificació de les subvencions Retrobem la Nostra Música 2019, destinades a agrupacions musicals.

El BOP núm. 31, de 14 de febrer de 2020, publica el decret mitjançant el qual s’aprova la justificació de les subvencions concedides a Entitats Musicals: Projectes Generals de Música Antiga, d’Orquestra, de cambra i de Piano 2019.

El termini per a presentar les sol·licituds serà des del dia 18 de febrer fins al 5 de març de 2020.

Dimecres 12 de febrer de 2020, Centre Cultural  la Beneficència

Documentació jornada Tècnica