Playlist title

Playlist subtitle #hashtag

 
 

Tauler d'actualitat

Subvencions directes a ajuntaments, mancomunitats i agrupacions de municipis de la província amb l'objecte de contribuir econòmicament en els municipis menors de 15.000 habitants de la província de València

Subvencions directes a ajuntaments, mancomunitats i agrupacions de municipis de la província amb l'objecte de contribuir econòmicament en els municipis menors de 15.000 habitants de la província de València

Decret d'ampliació del primer període voluntari de recaptació (veure adjunt)

Ajudes destinades a ajuntaments de municipis i entitats locals menors amb població no superior a 10.000 habitants.

El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació addicional que s'exigix serà fins al 30 de març del 2020.

El BOP núm. 50, de 12 de març de 2020, publica la selecció de les entitats locals on es realitzaran les activitats culturals organitzades per l'Àrea de Cultura de la Diputació de València.

Relació provisional d'aspirants admesos i exclosos i termini d'esmena en relació a la convocatòria amb caràcter d'urgència mitjançant concurs del lloc de secretaria-intervenció amb seu a Casas Altas (Racó d'Ademús)