Xarxa de Carreteres
Pla de Camins i Vials 2018-2019
Descàrregues públiques
Projectes en informació pública
Licitacions
Tràmits en Carreteres

Tauler d'actualitat de carreteres

Podem vore el vídeo de la col·locació en obra de les bigues que suportaran el tauler de la nova obra de fàbrica.

La Diputació de València i l'IVE impulsen la publicació de les Cartilles d'obra, que es converteixen en els documents de referència per a la posada en obra de les principals solucions de pavimentació asfàltica en vies de baixa intensitat de trànsit.

Imagen

L'Àrea d'Infraestructures dona per finalitzades les obres d'estabilització de vessants annexos a la carretera CV-580 entre Millares i Dos Aguas, dutes a terme pel Servei de Construcció. Les obres han suposat una inversió de 2.000.000 € i s'han executat en un termini de nou mesos, amb actuacions de sosteniment i contenció en una zona amb un risc de despreniments molt elevat, tal com s'ha anat reflectint al llarg de la història de la via.

La Diputación de València ha participado en la XV Jornada Nacional de Asefma aportando su experiencia en la utilización del fresado procedente de los pavimentos asfálticos. En representación de la Diputación ha asistido nuestro compañero Juan Carlos Jiménez, autor de la Guía de pavimentos asfálticos para vías de baja intensidad de tráfico, y unos de los mayores impulsores desde la administración del estudio y ejecución de mezclas bituminosas más ecológicas y eficientes.

La Diputació de València ha finalitzat les obres de condicionament de la carretera CV-363 en el tram comprés entre Mas del Olmo i Ademuz, el qual es tractava d'un camí de domini públic que va ser incorporat a la xarxa provincial després de l'aprovació del III Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana en  2019.

Per part del Servei de Construcció i Control de Qualitat, s'han finalitzat les obres de Reforç de ferm i millora de la funcionalitat de la CV-5840 d'accés a Casas de Benali en el terme municipal d'Enguera (Ac-598), incloses dins de les actuacions de millora en la Demarcació de l’Alcúdia.

SIG