Imagen

La present actuació, ubicada entre els termes municipals d'Andilla i Chelva, consisteix en la repavimentació d'un tram de 10.250 metres de longitud de la carretera CV-345 des del PK 20+180 al PK 30+430, la construcció de cunetas de formigó de seguretat en les zones de desmonte per a millorar les condicions de drenatge, i la remodelació del traçat d'algunes corbes, bé per la insuficiència del radi de gir o bé per una geometria en planta defectuosa, el que ha millorat les condicions de la seguretat vial. Concretament, els trams que s'han modificat són els següents:

  • corba del PK 23+630 al 23+973
  • corbes des del PK 24+160 al 25+122
  • corba del PK 28+430 al 28+734
  • corba del PK 29+690 al 29+975

A més, s'ha procedit a l'ampliació de la plataforma a una secció mínima 6/7, amb 0,50 m de voral, secció mínima recollida en la Norma 3.1 IC-Trazado, per a una carretera convencional amb una velocitat de projecte de 40-50 Km/h, en el tram des del PK 21+500 al PK 23+500 (tram de muntanya), amb la finalitat de generar una secció homogènia que garantisca la circulació en condicions de seguretat i viabilitat òptimes.

Les obres, realitzades per AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, SA, s'han dut a terme en un període de 8 mesos.

Vista de l'estat final de l'obra (d'esquerra a dreta i de dalt a baix) en els PK: 20+000, 22+000, 23+500, 24+000, 28+600 i 29+700.


Imatge tornar enrere