CV-505 Riola

20/6/2019

Han finalitzat les obres de "Ampliació de plataforma de la CV-505 des del P.K. 11 + 220 al P.K. 11 + 680 (Riola), a la carretera CV-505, d'Alzira a Sueca ", que han estat dutes a terme, per part del Servei de Conservació i Explotació de l'Àrea de Carreteres i Infraestructures, de les que vam informar fa unes setmanes.

L'objecte de l'obra ha estat ampliar la plataforma del tram esmentat per mantenir la integritat del mateix i alhora per adequar la secció a la del tram contigu, que va ser ampliat durant una obra de millora de la defensa de Riola enfront de les avingudes del Xúquer, realitzada per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

 

 

El tram ampliat té una secció que consta de dos carrils de 3 m i vorals. En el seu marge dret, hi ha un muret que suporta un carril ciclo-pedestre, que s'ha condicionat per millorar la separació del trànsit rodat. En el seu marge esquerre, on la carretera limita amb unes parcel·les a una cota més baixa, s'ha construït un mur per evitar els progressius descalçaments que s'anaven produint, i que conté l'ampliació de la plataforma necessària per a la nova calçada. Al costat d'aquell, s'ha construït un canal de desguàs per substituir l'antic escorredor, de terra, tot això dins el límit del domini de la via.

 


Imatge tornar enrere