Pasarela sobre la Rambla de Albosa

26/6/2019

El Servici de Construcció i Control de Qualitat ha finalitzat recentment la col·locació de l'estructura que servirà de passarel·la de vianants per a dotar d'un accés directe des de la localitat de Venta del Moro fins a la zona d'oci i esplai situada a la ribera de la Rambla de Albosa.
Aquesta estructura està inclosa en el projecte de "Passarel·la de vianants i camí d'accés a Venta del Moro a la carretera CV-455 d'El Pontón a riu Cabriel per Venda del Moro (R-135)" la qual, juntament amb els camins de accés permetrà l'accés de vianants a la zona d'oci d'una forma segura i independent del trànsit rodat.

La passarel·la es compon d'una estructura metàl·lica amb perfils HEB400 corbats, travats transversalment amb perfils metàl·lics IPE. Tant el paviment de la passarel·la com les baranes laterals de protecció es resolen mitjançant fusta de pi tractada en autoclau i pintada.

L'obra es completa amb l'adequació del camí d'accés amb una amplària lliure de 2 m, mitjançant formigó imprès i barana de fusta en un dels laterals, muret de contenció a base de peces autoportants prefabricades de formigó, lluminàries encastades en aquest mur, i jardineria a base de plantes aromàtiques.


Imatge tornar enrere