Tràmits en Carreteres

SOL·LICITUD D'OBRES I INSTAL·LACIONS EN CARRETERES PROVINCIALS

Imprés per sol·licitar permisos

Sol·licitud telemàtica en Oficina Virtual

Sol·licitud d'obres i instal·lcions. Oficina virtual

Consulteu ací els documents de sol·licituds que afecten a carreteres de titularitat provincial.

Sol·licitud presencial en Registre General

 

Lloc de presentació d'instàncies:

Registre General d'Entrada de la Diputació de València

Carrer Serrans, 2 - 46003 València.

Telèfon 902 460 202

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE DEPÒSIT

Sol·licitud de devolució de depòsit Sol·licitud telemàtica en Oficina Virtual Tràmit per sol·licitar la devolució del depòsit constituït per a garantir la correcta execució de les obres una vegada hagen sigut executades conforme al permís d'obra o instal·lacions concedit i/o a les instruccions dictades pel personal de l'Àrea de Carreteres de la Diputació de València.

Sol·licitud presencial en Registre General

 

Lloc de presentació d'instàncies:

Registre General d'Entrada de la Diputació de València

Carrer Serrans, 2 - 46003 València.

Telèfon 902 460 202

TRÀMITS PER EMPRESES ADJUCATÀRIES D'OBRES DE CONSTRUCCIÓ

 

  Informe del Coordinador al Pla de Seguretat i Salut en la Construcció de Carreteres
  Informe del Coordinador al Pla de Seguretat i Salut en la construcció de carreteres
 

Pla d'Assegurament de la Qualitat en la Construcció de Carreteres

 

Pla d'Assegurament de la Qualitat en la Construcció de Carreteres

 

Pla de Gestió de Residus en la construcció

 

Pla de Gestió de Residos en la construcció

 

Pla de Seguretat i Salud de les obres a executar

 

Pla de Seguretat i Salut de les obres a executar

 

Programa de Treballs en la Construcció de Carreteres

 

Programa de Treballs en la Construcció de Carreteres

 

Assegurances a Tot Risc en la Construcció de Carreteres

 

Assegurances a Tot Risc en la Construcció de Carreteres

 

Assegurances de Responsabilitat Civil en la Construcció de Carreteres

 

Assegurances de Responsabilitat Civil en la Construcció de Carreteres


Imatge tornar enrere