PUBLICADES LES RESOLUCIONS DE LES SUBVENCIONS:

- ASSOCIACIONS JUVENILS

- PROGRAMES MUNICIPALS DE JOVENTUT

_____________________________________________________________________________________________________________________________

2019

SUBVENCIONS

 

► ASSOCIACIONS JUVENILS I CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT

Convocatòria 

Publicat l'extract de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província nº 71 de 11 de abril de 2019

Presentació de sol·licituds del 12/04/2019 fins al 07/05/2019 a través de la Sede Electrónica

Logo Joventut

Ací podeu descarregar la documentació:

 - Pressupost

 - Model d'alta de proveïdors

 - Ordenança reguladora de subvencions

 

ATENCIÓ: Publicada la resolució de la convocatòria en el BOP nº 230 de 29/11/2019
 
- Termini de justificació fins el 20/12/2019 (BOP nº 197 de 14/10/2019)
 
Documents a presentar:
 
Memoria justificativa de les activitats realitzades
Memoria económica (Obligatori utilitzar el model facilitat en la seu electrònica. Deu anar signat)
- Declaració responsable (Obligatori utilitzar el model facilitat en la seu electrònuca. Deu anar signat)
 
Ruta d'accés: ⇒www.dival.es ⇒sede electrónica ⇒ciutadans i ajuntaments ⇒carpeta ciutadana- carpeta ciutadana ⇒expedients ⇒justificació ENLLAÇ

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

► PROGRAMES MUNICIPALS DE JOVENTUT

Convocatòria

Publicada l'extract de la  convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província nº 79 de 25 de abril de 2019

Presentació de sol·licituds del 25/04/2019 fins al 20/05/2019, a través de la Carpeta Ajuntament 

Logo Joventut

Ací podeu descarregar la documentació:

 - Model d'alta de proveïdors 

 - Ordenança reguladora de subvencions

 

ATENCIÓ: Publicada la resolució de la convocatòria en el BOP nº 230 de 29/11/2019
 
- Termini de justificació fins el 20/12/2019 (BOP nº 197 de 14/10/2019)
 

 

Documents a presentar:
 
Memoria justificativa de les activitats realitzades
Memoria económica (Obligatori utilitzar el model facilitat en la seu electònica. Deu anar signat)
- Declaració responsable (Obligatori utilitzar el model facilitat en la seu electrònica. Deu anar signat)
 
 
Ruta d'accés: ⇒www.dival.es ⇒sede electrónica ⇒ciutadans i ajuntaments ⇒carpeta ajuntaments- carpeta ajuntaments ⇒expedients ⇒justificació ENLLAÇ

Projectes

La Diputació col·labora amb l'Ajuntament de València i altres institucions públiques en la celebració de la Fira EXPOJOVE. Esta té lloc tots els anys, durant les festes de Nadal, en la Fira de Mostres de València i l'aportació de la Diputació es concreta en la instal·lació d'un estand propi.

Concurs Pop Rock

 

Accés a la Web del concurs