Premis d'investigació i societat civil en govern obert – II Edició Premis GO!

 

Publicat l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província núm. 97, de 22 de maig de 2019

Presentació de sol·licituts del 23/5/2019 al 25/6/2019 al Registre General de la Diputació, al carrer dels Serrans, núm. 2, 46003 València

Ací podeu descarregar la documentació:

Convocatòria

Enllaç a la BNDS

- Modalitats:

Modalitat 1. Premis GO a la Investigació.

Document A i B

Document C

Modalitat 2. Premis GO Societat Civil.

Document D

Document E

Imagen volver atrás