Gaudi dels dies addicionals de vacances i de "canosos" pels triennis complits