Alumnat

Posem a la vostra disposició la informació necessària perquè pugueu participar en les accions formatives organitzades pel Servici de Formació.

 

Guia general de l'alumnat 

Instruccions per a la teletramitació

Condicions de participació en el Pla General de Formació

 

 

Permisos de Formació Externa per a personal de Diputació (accés a través de la Intranet).