gestion-tributaria

Tauler d'anuncis

Pagueu els vostres tributs per Internet o en qualsevol entitat bancària

 

Per Internet:

Els contribuents dels ajuntaments i la resta d'entitats de dret públic que tenen delegades les funcions de recaptació en la Diputació de València poden pagar els seus tributs per Internet, sempre que siguen clients i usuaris de banca electrònica d'alguna de les entitats següents: