Playlist title

Playlist subtitle #hashtag

 
 

Tauler d'actualitat

Ampliació del termini de justificació de les subvencions de la convocatòria de subvencions de l'Àrea de Cultura a entitats sense ànim de lucre fins a l'11 de desembre de 2019.

Període de cobrament dels rebuts de la taxa de tractament de residus del Consorci Àrea de Gestió V5, corresponents a l'exercici 2019: entre els dies 4 de novembre de 2019 i 7 de gener de 2020, ambdós inclosos.

Integrants de la comissió que ha de valorar les persones candidates de la convocatòria per a la concessió de beques de l'Àrea de Cultura 2020

Podran sol·licitar estes subvencions els ajuntaments, les mancomunitats i les entitats locals menors de la província de València, sempre que reunisquen els requisits establits.

Resolució de la convocatòria subvencions destinades a Smart City 2019. BOP de dimarts 29 d'octubre 2019 (veure anunci)

El termini de JUSTIFICACIÓ d'estes subvencions és fins al 15 de desembre de 2019.

Correcció d'errades de la resolució publicada en el BOP dilluns 28 d'octubre de 2019 (accés ací)