Pla provincial anual de cooperació a les obres i serveis de competència municipal.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 26 d'Abril de 2018.

Podran ser beneficiaris d'aquest pla:
A) Tots els municipis i les entitats locals menors de la província de València.
B) Les mancomunitats de municipis jurídicament constituïdes.

Les sol·licituds s'han d'efectuar i tramitar exclusivament per mitjans telemàtics en la plataforma «Carpeta ajuntament», www.dival.es, vista Ajuntament.

 

BOP dijous 22 de febrer de 2018 (veure anunci)

BOP dilluns 26 de març de 2018 (veure anunci)

Imatge tornar enrere