en les actuacions d'auditoria pública, control financer de subvencions, i altres actuacions de control financer amb tècniques d'Auditoria a les entitats locals adherides a la Central de Compres de la Diputació de València, i a la pròpia Diputació en el seu cas. Expedient 4/20/*CSI

El termini de presentació d'ofertes pels licitadors serà fins a les 13.00 hores del dilluns 26 d'abril de 2021.

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=bwdv0XtDtToSugstABGr5A%3D%3D

Imatge tornar enrere