El periode de cobrament dels tributs dels ajuntaments i altres entitats que han delegat en la Diputació la recaptació serà entre els dies 1 de juny i 1 d'agost de 2019. 

 

Els contribuents hauran d'efectuar el pagament en aquestes dates en qualsevol de les següents entitats de crèdit col·laboradores:
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
- Caixabank
- Banco Santander
- Caixa Ontinyent
- Banco Popular Español
- Cajamar
- Bankia
- Caixa Popular
- Banc Sabadell
- Caixa Rural de Torrent
També poden pagar a través d'internet en la pàgina web de la Diputació de València: www.dival.es/gestion-tributaria/content/pagament-de-tributs.

Per a efectuar el pagament, els interessats rebran per correu ordinari un document que, degudament diligenciat per l'entitat col·laboradora, servirà de justificant del pagament.
Aquells que no el reben en el termini, o l'extravien, podran sol·licitar-ne un altre al telèfon 963 000 500 o en qualsevol de les oficines del Servei de Gestió Tributària que apareixen en la web de la Diputació de València.

BOP divendres 31 de maig de 2019 (veure anunci)

Imatge tornar enrere