Servicis d'informació:
 •  Informació general dels departaments 
 • Localització i horaris d'immobles que depenen de la corporació 
 • Convocatòries: concursos, oposicions, beques, etc. 
 • Activitats culturals i d'oci: concerts, festivals, teatre, exposicions, etc. 


Servicis de gestió:

 • Informació general sobre els impostos municipals
 • Petició de duplicats de rebuts en període de pagament en voluntària i executiva
 • Informació personalitzada de deutes tributaris
 • Modificacions de dades bancàries
 • Modificacions de dades personals, postals, etc.
 • Anul·lació de domiciliacions (NO s'arrepleguen noves altes de domiciliació. El contribuent haurà de realitzar la domiciliació en el banc)
 • Emissió de certificats cadastrals
Imatge tornar enrere