Resolució de la convocatòria de subvencions destinades a pilots de motociclisme 2019

BOP jueves 26 de diciembre de 2019 (ver documento adjunto)

Termini execució i justificació d'ajudes econòmiques a municipis de menys de 30.000 habitants per a infraestructures en recursos turístics de caràcter natural, paisatgístic, històric artístic i mediambiental

El termini d'execució: de  l'1 de gener de 2019 fins el 15 de desembre de 2019
Termini màxim de justificació: el dia 30 de desembre de 2019

BOP dijous 5 de desembre de 2019 (veure anunci)

Imatge tornar enrere