PROGRAMA PROVINCIAL D’ACTIVITATS PREVENTIVES 2013

Han sigut publicades en el BOP núm. 49 del 27 de febrer de 2013 les BASES REGULADORES PER A L’OBTENCIÓ D’ACTIVITATS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES PELS AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA PER AL 2013,

Els municipis destinataris són aquells de la província de València amb població inferior a 20.000 habitants i que no estiguen agrupats en Mancomunitats per al sosteniment d’Unitats de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCs) o no realitzaren per si sols un Pla Municipal sobre Drogodependències.

BASES DE CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA PER A LA PROMOCIÓ I REALITZACIÓ D’ACTIVITATS CULTURALS 2013

 La Diputació de València, a través del Servici d’Assistència i Recursos Culturals (SARC), convoca la concessió d’ajudes als municipis de fins a 20.000 habitants de la província de València per a la realització d’activitats culturals durant la campanya 2013

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de les presents bases en el Butlletí Oficial de la Província.

-Bases i sol·licitud, sol·licituds serà de 30 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de les presents bases en el Butlletí Oficial de la Província.

-Bases i instància, Pop-Rock Sona la Dipu. Les bases d’este concurs han sigut publicades en el BOP nº45 del 22 de febrer de 2013.

El termini de presentació de solucitudes és fins al dia 30 de març de 2013 inclòs.

PLA AGRUPAT DE FORMACIÓ CONTÍNUA 2013

 

A partir del 21 de febrer de 2013 i fins al pròxim 22 de març de 2013, queda oberta la convocatòria per a la inscripció en els cursos inclosos en el PLA AGRUPAT DE FORMACIÓ CONTÍNUA 2013.

Els cursos estan organitzats per la Diputació de València, a través del Servici de Formació, i hi poden participar, el personal de les Entitats Locals de la província de València i de la pròpia Diputació.

-Sol·licituds: www.dival.es/es/formacion

-Atenció a l’usuari de formació: 902 460 202 / 963 883 985 / formacion@dival.es

Per a accedir a les bases publicades en BOP

Intranet