Modificació de la resolució Retrobem 2019

S'ha publicat la modificació de la resolució de la convocatòria de subvencions de la Diputació de València amb destinació a Retrobem la nostra Música 2019, per duplicitat en la concessió de subvencions.

Ampliació dels terminis i revisió de les bases de la convocatòria del Pla d'Instal·lacions Esportives 2018

Ampliació dels terminis d'execució de les obres fins al 31/08/2020 i de la justificació de la subvenció fins al 15/09/2020

Ampliació de terminis per a les ajudes del Pla de Trinquets de 2018

Aprovació de bestreta i ampliació de terminis per a les ajudes concedides en Inversions Financerament Sostenibles (IFS) del Pla de Trinquets de 2018.

Termini d'execució de les obres fins al 16/04/2020

Justificació de la subvenció nominativa concedida en 2018 fins al 29/05/2020

Ampliació de terminis per a les ajudes del Pla de Manteniment d'Escoles de 2018

Aprovació de bestreta i ampliació de terminis per a les ajudes concedides en Inversions Financerament Sostenibles (IFS) del Pla de Manteniment d'Escoles de 2018.

Termini d'execució de les obres fins al 16/04/2020

Justificació de la subvenció nominativa concedida en 2018 fins al 29/05/2020

Ampliació de terminis per a les ajudes del Pla de Millora d'Espais Educatius de 2018

Aprovació de bestreta i ampliació de terminis per a les ajudes concedides en Inversions financerament sostenibles del Pla de Millora d'Espais Educatius de 2018.

Termini d'execució de les obres fins al 16/04/2020

Termini de justificació de la subvenció nominativa concedida en 2018 fins al 29/05/2020

Ampliació del termini d'execució i justificació de les subvencions de recuperació de la memòria històrica

Aprovació de bestreta i ampliació del termini d'execució i justificació de les subvencions destinades a projectes de recuperació de la memòria històrica a la província de València. 

Ampliació del termini d'execució i de justificació de subvencions de Smart City 2019

S'àmplia el termini d'execució i de justificació de la convocatòria de subvencions amb destinació a actuacions de Smart City 2019, fins al 15 de març del 2020.

Imatge tornar enrere