Les falles són la festa valenciana més important, una tradició molt arrelada tant a la ciutat de València com en moltes poblacions de la nostra província,   que a més de formar part del nostre patrimoni destaca per les diferents implicacions econòmiques, artístiques-culturals i soci ambientals que tenen.

Des de novembre de 2016 és a més una festa Patrimoni Immaterial de la Humanitat, el que aporta un reconeixement encara major però també, el compliment d’unes exigències que obliguen a garantir la sostenibilitat de la festa. Així, la declaració suposa una gran difusió i projecció internacional de la festa a la resta del món,  amb les implicacions econòmiques que el creixement turístic esperat pot suposar però també amb els inconvenients que comporta.

 A més, els avanços tecnològics també es noten en la festa,  per un costat sumen  quant a  difusió, ja que  els nous models de comunicació, com les xarxes socials, apps... estan donant –li un nou impuls, a la vegada que obrin una altra manera de participació. Per altre costat els avanços en I+D són cada vegada majors i poden ajudar a millorar aspectes concrets de la festa.

Considerant la  declaració de Patrimoni, la importància i les repercussions de la festa en la societat valenciana i la cada vegada major demanda del món faller i de la resta de la societat respecte de la sostenibilitat en la festa,  la Diputació, la Generalitat i l’Ajuntament de València  treballen conjuntament en un projecte "Per unes falles sostenibles" que pretén integrar la triple vessant de la sostenibilitat en la festa, analitzant l’estat actual de les falles (diagnosi) i plantejar les actuacions que ens faciliten l’avanç  cap a la consecució i disfrute d'una festa més sostenible. 

En este sentit s'ha impulsat el Pacte per la sostenibilitat de les Falles, amb l'interés d'avançar cap a la consecució dels Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides i de mantindre o millorar els importants i reconeguts beneficis econòmics i socials de la festa. 

 

La sostenibilitat de les falles implica considerar la triple vessant en totes les activitats, productes i serveis que tenen a veure amb la festa, en tots els espais on esta es viu (carrer, casal, taller, museus...) així com en els diferents moments de l'exercici faller. Per aconseguir-se  es requereix la participació dels diferents grups d’interés, i per tant un adequat pla d’informació,  de comunicació i de sensibilització i conscienciació, per la qual cosa el projecte “Per unes falles sostenibles” inclou al llarg de tot el procés:

 

 

 

Vídeo de l'acte celebrat al MuVIM:

 

Imatge tornar enrere