Descripció:

Segons la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, l'Oferta d'Ocupació Pública inclou per a cada any les necessitats de personal que no puguen ser cobertes amb personal propi, incloses places de personal funcionari de carrera i laboral indefinit. 

La informació sobre les convocatòries de processos selectius que fa este espai web prové del compliment dels compromisos adquirits en el Projecte de Millora del Servei de Personal i de l'aplicació de la disposició addicional 4a del Reial Decret 215/2003, de publicació de l'OOP per al 2003 de l'Administració General de l'Estat, que insta els òrgans que disposen de pàgina web a incloure un apartat dedicat als processos selectius, que mostre de la manera més completa possible les convocatòries i els actes que se'n deriven.

Orde aspirants

L'orde d'actuació de les persones aspirants a tots els processos serà el següent:

  • En els que es convoquen el 2016, començarà pels cognoms que comencen per la lletra P (BOP de 5-5-2016)
  • En els que es convoquen el 2017, començarà pels cognoms que comencen per la lletra A (BOP de 27-3-2017)
  • En els que es convoquen el 2018, començarà pels cognoms que comencen per la lletra V (BOP del 21-3-2018)
  • En els que es convoquen el 2019, començarà pels cognoms que comencen per la lletra R (BOP del 21-5-2019)
OOP 2016 Publicada l'OOP del 2016 en el BOP núm. 155, del 11-08-2016
OOP 2017 Publicada l'OOP del 2017 en el BOP núm. 54 del 16-03-2018
OOP2018 Publicada l'OOP del 2018 en el BOP núm. 250 del 31-12-2018
Unitat adm.

Unitat de Selecció i Provisió

Convocatòries en execució


Imatge tornar enrere