2019

 

1.Subvencions destinades als municipis i entitats locals menors de la província de València per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública

 

2. Subvencions destinades a entitats associatives de la província de València per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública

 

3. Subvencions destinades als municipis i entitats locals menors de la província de València per al foment, promoció i divulgació de la responsabilitat social

 

 

1. SUBVENCIONS DESTINADES ALS MUNICIPIS I ENTITATS LOCALS MENORS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA PER AL FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA, LA TRANSPARÈNCIA I L'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA 2019

 

Publicat l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província núm. 81 de 29 d'abril de 2019

Presentació de sol·licituts del 30/04/2019 fins el 29/05/2019 a través de la Seu Electrònica

Aci podeu descarregar la documentació:

- Convocatòria

- Enllaç a la BNDS

- Ordenança reguladora de subvencions

- Annexes

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Annexe 4

- Imatge Institucional

Document 1

Document 2

Guia de presentació de la justificació

 

2. SUBVENCIONS DESTINADES A ENTITATS ASSOCIATIVES DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA PER AL FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA, LA TRANSPARÈNCIA I L'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA 2019

 

Publicat l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província núm. 81 de 29 d'abril de 2019

Presentació de sol·licituts del 30/04/2019 fins el 29/05/2019 a través de la Seu Electrònica

Aci podeu descarregar la documentació:

Convocatòria

- Enllaç a la BNDS

Ordenança reguladora de subvencions

- Annexes

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Annexe 4

Alta de tercers

- Imatge Institucional

Document 1

Document 2

- Guia de presentació de la justificació

 

3. SUBVENCIONS DESTINADES ALS MUNICIPIS I ENTITATS LOCALS MENORS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA PER AL FOMENT, PROMOCIÓ I DIVULGACIÓ DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL 2019

 

Publicat l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província núm. 84 de 3 de maig de 2019

Presentació de sol·licituts del 04/05/2019 fins el 03/06/2019 a través de la Seu Electrònica

Aci podeu descarregar la documentació:

Convocatòria

- Jornada explicativa de subvenció de responsabilitat social - Banc d'Idees

Enllaç a la BNDS

Ordenança reguladora de subvencions

- Annexes

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

- Imatge Institucional

Document 1

Document 2

- Guia de presentació de la justificació

Imatge tornar enrere