El Premi Escalante 2020 estimula la dramatúrgia infantil