L’Equador soŀlicita coŀlaborar amb la Diputació en programes esportius amb un component social