El seminari GO! desborda les seues previsions d'assistència