‘Poesías latinas’, de Virgínia Bonmatí, ix a la llum gràcies a la Institució Alfons el Magnànim