Buñol i Macastre rebran 55.000 euros de la Diputació per a restaurar dos immobles