Maria Josep Amigó recolza el comerç local com a base del teixit productiu municipal