El Magnànim col·labora en l’edició àrab del «Llibre dels Feits» com a eina per a l’apropament intercultural