Agullent adquirirà el Patronat amb ajuda de la Diputació per destinar-lo a finalitats socials