Palmera urbanitza els terrenys destinats a la construcció del nou col·legi amb ajuda de la Diputació