Benimodo renova el Parc de Sant Felip com a punt de trobada del seu teixit social amb ajuda de la Diputació