La Diputació cobreix tots els llocs de treball sol·licitats per l'Escola de Capatassos de Catarroja