Maria Josep Amigó: «El conjunt de nous centres socials afavoriran la igualtat d’oportunitats i pal·liaran el despoblament de les zones d’interior»