Més de 160 municipis demanen ajuda a la Diputació per a millorar la seua xarxa de proveïment d'aigua potable