Les comissions falleres de la província poden sol·licitar ja l'ajuda de la Diputació