Les brigades de la Diputació protegeixen de possibles incendis els habitatges de la zona de Bixquert a Xàtiva