Divalterra assessora als ajuntaments per a la recuperació de les empreses i autònoms afectats pel COVID19