Versió per a imprimir

Gaudi dels dies addicionals de vacances i de "canosos" pels triennis complits

Si enguany no ho treballes sencer, perquè ha arribat el moment de jubilar-te, sol·licita els dies addicionals de vacances i els dies “canosos” pels triennis complits, perquè és un DRET que el treballador ha generat en els seus anys de servei i el seu gaudi ha de ser els dies complets  i no proporcionals. 
Per tant, i en opinió de l'INTERSINDICAL-STAS, els treballadors que presten serveis en la Diputació de València, tenen dret a gaudir complets els dies addicionals per assumptes particulars i vacances per antiguitat que generen.
I així ho consideren a l'Ajuntament de València i la circular 5/2018 de la Direcció General de la Funció Pública. Veure circular en la Web del sindicat per a imprimir i adjuntar a la sol·licitud.
 
El model de sol·licitud dels dies la pots demanar pel correu del sindicat sindicat.stas-iv@dival.es 
 
El Servei e RH, no està autoritzant els dies, per la qual cosa Intersindical-STAS es reserva el dret d'elevar aquest assumpte als tribunals
 
Vacances
Amb caràcter general 22 dies hàbils
En complir 15 anys d'antiguitat 1 dia mes
En complir 20 anys d'antiguitat 2 dies 
En complir 25 anys d'antiguitat 3 dies 
En complir 30 anys d'antiguitat 4 dies (és el màxim)
 
“Canosos”  pels triennis complits:
6é trienni 1 dia, 8é Trienni 2 i 1 dia més *porcada trienni complit.
Imatge tornar enrere