Playlist title

Playlist subtitle #hashtag

 
 

Tauler d'actualitat

Correcció d'error en l'acord resolutori de concessió d'ajudes destinades a la prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius

BOP dilluns 17 de desembre de 2018 (veure anunci)

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 2 de gener de 2019. 

Les bases i el decret d'aprovació de subvencions IFS al pla d'instal·lacions esportives (PID) 2018 publicades en la BDNS

Termini de presentació de sol·licituds del 15 de desembre de 2018 fins al 3 de gener de 2019.