Premis GO

 

Guies d'accés a la informació pública

 

Indicadors de transparència de Transparència Internacional

Actualitat:

Ordre del dia del Ple i de la Junta de Govern de 18 de febrer de 2020

Ús del vehicle oficial pel President de la Diputació

Aprovació definitiva del Pressupost de la Diputació per a l'exercici econòmic 2020

Pla Estratègic de Subvencions de l’Àrea de Benestar Social i Qualitat Democràtica per a l’exercici 2020

Decret núm. 9090 de 23 de juliol de 2019 de delegacions del President en els diputats

Anunci sobre calendari fiscal de l’exercici 2020

aprovació inicial del Pressupost General

per a l’exercici econòmic 2019.

Textos normatius sotmesos a períodes d'informació pública

 

D'acord amb la normativa vigent en matèria de transparència i bon govern, i en consonància amb l'entorn públic i social actual, la Diputació de València assumeix plenament que la transparència, l’accés a la informació pública, les normes de bon govern, la participació i la col·laboració amb i des de la societat, la innovació pública i social, i la millora de la qualitat democràtica han de ser els eixos fonamentals de tota acció pública.

En compliment d'aquest compromís, oferim el present Portal de Transparència, per a enfortir la democràcia i la consolidació dels drets de la ciutadania i afavorir l’accés a la informació pública.

 

Informació sobre la província de València i l'organització

de la Diputació Provincial de València

Informació economicofinancera i pressupostària

Funcionament de la Diputació Provincial

Contractes, convenis i subvencions