Ací podeu consultar:

 

1. Contractació

2. Registre de convenis

3. Subvencions

Pla estratègic de subvencions de la Diputació de València

 

 

1. CONTRACTACIÓ

1.1 Per a conéixer la composició de la Mesa de Contractació, accediu ací.

1.2 Per a conéixer els anuncis, els expedients, les adjudicacions i els actes dels expedients tramitats en el servei, accediu al Perfil del Contractant.

1.3 Actes de la Mesa de Contractació

1.4 Conegueu la llista de contractes adjudicats, amb especificació dels contractes menors; dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments; desistiments i renúncies; modificacions de contractes, pròrrogues, revisions de preus, resolució de contractes, cessions de contractes, contractes deserts i nuls; i encàrrecs a mitjans propis: ací.

1.5 Registre de contractes menors

 

 

2. REGISTRE DE CONVENIS 

Relació de convenis subscrits per la Diputació de València des de 2017

Relació de convenis subscrits per la Diputació de València el 2016

Relació de convenis subscrits per la Diputació de València el 2015

Relació de convenis subscrits per la Diputació de València el 2014

Relació de convenis subscrits per la Diputació de València el 2013

Relació de convenis subscrits per la Diputació de València el 2012

 

3. SUBVENCIONS

Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València (anunci en el BOP núm. 101, de 29/5/2017)

Pla estratègic de subvencions de la Diputació de València, aprovat pel Ple de la Diputació el 15 de juliol del 2014: en formats PDFDOC i ODT.

 

Base de Dades Nacional de Subvencions

Imatge tornar enrere